Stal czarna gorącowalcowana

 

Tab. 1. Skład chemiczny wg PN-EN 10025:2007

Gatunek C maks. dla grubości nominalnej g, mm Mn Si P S N
S235JR g≤16
0,17
16<g40
0,2
g>40
-
maks.
1,4
maks.
-
maks.
0,045
maks.
0,045
maks.
0,009

 

Tab. 2. Własności mechaniczne w temperaturze otoczenia wyrobów płaskich i wyrobów długich dla gatunków stali grup jakościowych dla których określa się wartości pracy łamania wg PN-EN 10025:2007

Gatunek Minimalna granica plastyczności
N/ mm2, dla grubości
od 3 do 12 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
N/mm2, dla grubości
od 3 do 12 mm

Minimalne wydłużenie
procentowe przy zerwaniu A%,
grubość nominalna w mm

S235JR 235 360-510 < 3, Lo =
80mm
≥ 3,Lo =
5,65√So
17 21

 

Tab. 3. Skład chemiczny wg PN-EN 10025:2007

Gatunek C maks. dla grubości nominalnej g, mm Mn Si P S N
S235JR g16
0,20
16<g40
0,20
g>40
0,22
maks.
1,60
maks.
0,55
maks.
0,045
maks.
0,040
maks.
0,009

 

Tab. 4. Własności mechaniczne w temperaturze otoczenia wyrobów płaskich i wyrobów długich dla gatunków stali grup jakościowych dla których określa się wartości pracy łamania wg PN-EN 10025:2007

Gatunek Minimalna granica plastyczności
N/ mm2, dla grubości
od 3 do 12 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
N/mm2, dla grubości
od 3 do 12 mm

Minimalne wydłużenie
procentowe przy zerwaniu A%,
grubość nominalna w mm

S355J2 355 470-630 < 3, Lo =
80mm
≥ 3, Lo =
5,65√So
14 17

 

Tab. 5. Skład chemiczny wg PN-EN 10028:2005

Gatunek C maks. dla grubości nominalnej g, mm Mn Si P S N
16Mo3 g16
0,20
16<g40
0,20
g>40
0,22
maks.
1,60
maks.
0,55
maks.
0,045
maks.
0,040
maks.
0,009

 

Tab. 6. Własności mechaniczne (dotyczą próbek poprzecznych) wg PN-EN 10028:2005

 Gatunek  Grubość
wyboru t, mm
Własności wytrzymałościowe w temperaturze otoczenia
Granica plastyczności ReH 
MPa min
Wytrzymałość
na rozciąganie
Rm MPa
Wydłużenie
po rozerwaniu A,
% min.
16Mo3 ≤16 275 440-590 22

 

Tab. 7. Skład chemiczny wg PN-EN 10028:2005

Gatunek C Si Mn P
max.
S
max.
N Cr Cu Mo Nb Ni Ti
max.
V
 P265GH ≤0,20 ≤0,40 0,8
do
1,4
0,025 0,015 ≤0,012 ≤0,3  ≤0,3  ≤0,08  ≤0,02  ≤0,3  ≤0,3  ≤0,02 
 P355GH 0,10
do
0,22
≤0,60 1,1
do
1,7 
0,025 0,015  ≤0,012 ≤0,3  ≤0,3  ≤0,08  ≤0,02  ≤0,3  ≤0,3  ≤0,02 

 

Tab. 8. Własności mechaniczne (dotyczą próbek poprzecznych) wg PN-EN 10028:2005

 Gatunek  Grubość
wyboru t, mm
Własności wytrzymałościowe w temperaturze otoczenia
Granica plastyczności ReH 
MPa min
Wytrzymałość
na rozciąganie
Rm MPa
Wydłużenie
po rozerwaniu A,
% min.
P265GH ≤16 265 410-530 22
P355GH ≤16 355  510-650  20

 

Tab. 9. Skład chemiczny wg PN-EN 10149:2000

%              
 Gatunek  C
 max.
 Si
max.
 Mn
max.
 P
max.
 S
max.
 AI
max.
 Nb
max.
 V
max.
 Mo
max.
 Nb
max.
 Ti
max.
 Ti
max.
 V
 S355MC  0,12  0,5  1,5  0,025  0,02  0,015  0,09  0,2  -  0,09  0,15  0,03  ≤0,02
 S420MC  0,12  0,5  1,6  0,025  0,015  0,015  0,09  0,2  -  0,09  0,15  0,03  ≤0,02

 

Tab. 10. Własności mechaniczne stali walcowanych termomechanicznie wg PN-EN 10149:2000

Gatunek Minimalna granica plastycznościN/ mm2, dla grubościod 3 do 12 mm Wytrzymałość na rozciąganieN/mm2, dla grubości od 3 do 12 mm

Minimalne wydłużenie
procentowe przy zerwaniu A%,
grubość nominalna w mm

< 3, Lo = 80mm ≥ 3,Lo = 5,65√So
S355MC 355 430-550 19 23
S420MC 420 480-620 16 19

 

Tab. 11. Skład chemiczny wg normy PN-EN 10111:2009

 Gatunek   Skład chemiczny wg analizy wytopowej
 C max %  Mn max %  P max %  S max %
 DDL1   0,12  0,6  0,045  0,045

 

Tab. 12. Skład chemiczny wg normy PN-EN 10111:2009

 Gatunek  Rel  Rm
 max
 Mpa
 Minimalne wydłużenie po zerwaniu
 1,0 mm ≤ e
 e < 2
 Mpa
 2 mm ≤ e
 e ≤ 11 mm
 Mpa
 Lo = 80 mm  Lo = 5,65√So
 1,0 mm ≤ e
 e < 1,5 
 mm %
 1,0 mm ≤ e
 e < 1,5
 mm %
 2 mm ≤ e
 e < 1,5
 mm %
 3 mm ≤ e
 e < 1,5
 mm %
 DD11  170-360  170-340  440  22  23  24  28

 

Stal czarna gorącowalcowana

 

Tab. 1. Skład chemiczny wg PN-EN 10025:2007

Gatunek

C maks. dla grubości nominalnej 9, mm

         
S235JR  g<16 16<g<40   9>40

0,17   0,2             -