Pacostal Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
Tel. kom.: (+48) 795 432 538
Telefon: (+48) 71 36 39 689
E-mail: biuro@pacostal.pl

Hurtownia stali oraz Zakład produkcyjny
ul. Grabiszyńska 241 (teren Hutmenu)
53-234 Wrocław
NIP: 894-304-28-32
REGON: 022020787
KRS: 0000441132
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy Spółki: 130 000 zł opłacony w całości
Konto bankowe: PKO BP SA:
92 1020 5242 0000 2002 0300 6681