Pacostal Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wroclaw
Telephone: (+48) 71 36 39 689
Cellphone: (+48) 795 432 538
Cellphone: (+48) 734 435 677
Cellphone: (+48) 608 647 847
Cellphone: (+48) 728 930 024
Cellphone: (+48) 734 422 998
Cellphone: (+48) 694 445 802
Fax: (+48) 71 38 53 627
E-mail: biuro@pacostal.pl

Steel wholesale and manufacturing plant
ul. Grabiszynska 241 (Hutmen ground)
53-234 Wrocław
NIP: 894-304-28-32
REGON: 022020787
KRS: 0000441132
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy Spółki: 130 000 zł opłacony w całości
Bank account: PKO BP SA:
92 1020 5242 0000 2002 0300 6681